Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vuosilomalain (162/2005) 9 §:n 1 momentin ja 30 §:n 1 momentin tulkinta

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 28.5.2019

Tiivistelmä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (SAK ry) pyysi työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 9 §:n tulkinnasta. Epäselvyyttä on siitä, tuleeko linja-autonkuljettajien vuosilomapalkkaa laskettaessa ottaa huomioon heidän säännöllisesti sunnuntaisin tekemästään työstä maksettava työaikalain (605/1996) 33 §:n mukainen sunnuntaityölisää mainitussa säännöksessä tarkoitettuna säännönmukaisena tai keskimääräisenä palkkana. Sunnuntaityöstä maksettavasta lisästä on sovittu myös linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksessa. SAK kysyi myös, onko sunnuntaityölisän jättäminen huomioon ottamatta vuosilomapalkkaa laskettaessa sellainen asia, josta työehtosopimuksin voidaan vuosilomalain 30 §:n mukaisesti sopia tavalla, joka johtaa työntekijän kannalta huonompaan lopputulokseen kuin mitä vuosilomalaissa
säädetään.

Työneuvoston näkemyksen mukaan on otettava huomioon se, että vuosilomalain 9 § on pakottava. Säännöksestä ei voida sopia toisin lain 30 §:n 1 momentin perusteella. Työehtosopimuksella toisin sopiminen ei näin ollen voi johtaa siihen, että työntekijä ei saa vuosiloman ajalta säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa. Se, milloin palkka tai sen erä on tulkittavissa vuosilomalain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi säännönmukaiseksi palkaksi, on ratkaistava kussakin yksittäistapauksessa viime kädessä tuomioistuimessa.

    Lisätiedot
  • TN 1476-19 (5/2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.