Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Lausuntopyyntö ylityösuostumuksesta ensihoitotyössä

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.11.2018

Tiivistelmä

STTK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työnantajan pyydettävä ensihoidon työntekijältä työaikalain 6 §:n tai 14 §:n mukaiseen poikkeuslupaan perustuvassa säännöllisessä työajassa ylityösuostumus aina silloin, kun työpäivä tai -viikon säännöllinen tai säännöllinen keskimääräinen työaika ylittyy? Onko työn luonteella merkitystä ylityösuostumuksen pyytämisen näkökulmasta? Onko sillä merkitystä, ilmeneekö tarve ensihoitotehtävien suorittamiselle työvuoron aikana vai vasta työvuoron loppuvaiheessa tai työvuoron päättyessä siten, että niiden loppuun saakka hoitaminen tarkoittaisi ylityön syntymistä? Onko ensihoitotehtävien hoitamisessa kysymys työaikalain 18 §:n 5 momentissa tarkoitetuista erittäin pakottavista syistä, jolloin viranhaltija ei voi kieltäytyä tehtävien suorittamisesta, vaikka niiden loppuun saakka hoitaminen tarkoittaisi ylityötä? Työneuvosto katsoi, että työn luonne ei lähtökohtaisesti voi vaikuttaa ylityösuostumuksen antamiseen eikä se, ilmeneekö tarve ensihoitotehtävien suorittamiselle työvuoron aikana vai vasta työvuoron loppuvaiheessa tai työvuoron päättyessä siten, että niiden loppuun saakka hoitaminen tarkoittaisi ylityön syntymistä. Lähtökohtana kuitenkin on, että työnantaja suunnittelee työt ilman tarvetta ylityöhön. Jos työaika on järjestetty työaikalain 6 §:n 2 momentin mukaan keskimääräiseksi, on työntekijän ylityösuostumus vuorokautiseen ylityöhön saatava ennen kuin työntekijä ryhtyy tekemään työtä, joka ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja viikoittaiseen ylityöhön ennen kuin työ ylittää työvuoroluetteloon merkityn tuntimäärän. Työaikalain 14 §:n 1 momentin mukaisessa poikkeuksellisessa säännöllisessä työajassa poikkeusluvan mukaisen työvuoron päättymisen jälkeen tehtävää työtä ei ole merkitty työvuoroluetteloon, joten siihen on saatava suostumus työaikalain 35 §:n 2 momentin mukaan. Työneuvoston näkemyksen mukaan ensihoitotyö voi lähtökohtaisesti olla työaikalain 18 §:n 5 momentissa tarkoitettua työtä. Erittäin pakottavien syiden täyttyminen on arvioitava erikseen tapauskohtaisesti.

    Lisätiedot
  • TN 1474-18 (12/2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.