Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaika- ja vuosilomalain soveltaminen työntekijän ollessa sairaus- tai vuosilomalla

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 25.8.2017

Tiivistelmä

Akava ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, miten sairaus- ja vuosiloma vaikuttavat työntekijän työaikaan sekä lisä- ja ylityön muodostumiseen.

Lausuntopyynnössä esitetyt kysymykset voidaan tiivistää seuraavasti: 1) Miten keskellä viikkoa pidettävä vuosiloma- tai sairauslomapäivä vaikuttaa työntekijän työaikaan? 2) Miten keskellä viikkoa pidettävä vuosiloma- tai sairauslomapäivä vaikuttaa lisä- ja ylityön muodostumiseen? 3) Onko vuosilomalain, työaikalain ja EU-oikeuden (käytännössä työaikadirektiivi) perusteella mahdollista sopia työ- ja virkaehtosopimuksissa, että vuosiloma tai sairausloma ei lyhennä säännöllistä työaikaa?

Työneuvoston vastaukset em. kysymyksiin lyhyesti: 1) Vuosilomalain (162/2005) perusteella vuosilomapäivän tulee lyhentää työntekijän vuosittaista työaikaansa yhdellä päivällä. Sairausloman tarkoitus huomioon ottaen sairauslomapäivän tulee lyhentää työntekijän työaikaa kyseisen päivän säännöllisellä työajalla, tai jos työntekijällä ei ole säännöllistä päivittäistä työaikaa, työntekijän keskimääräisellä päivittäisellä työajalla.

2) Työaikalain (605/1996) 4 §:ssä säädetyn työajan määritelmän mukaan sairaus- tai vuosiloma-aikaa ei voida laskea työajaksi lisä- ja ylityön muodostumisessa. Työaikalain perustelujenkin mukaan kumpikin aika lasketaan vapaa-ajaksi.

3) Vuosilomalain 30 §:n mukaan työ- tai virkaehtosopimuksella ei voida sopia siitä, että vuosiloma ei lyhennä säännöllistä työaikaa. Työaikalaissa ei kuitenkaan ole estettä sille, että työ- tai virkaehtosopimuksella sovitaan siitä, että sairausloma ei lyhennä säännöllistä työaikaa.

(Ään. 3–4)

    Lisätiedot
  • TN 1473-17 (20/2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.