Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kysymys vuosilomalain (162/2005) tulkinnasta

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 25.8.2017

Tiivistelmä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa kahden vuosilomalain (VLL) säännöksen tulkinnasta. Ensimmäinen kysymys koski vuosilomalain 20 §:n 2 momenttia: täyttyykö säännöksessä edellytetty välttämättömyyden vaatimus, jos työn käynnissä pitäminen voidaan turvata kesälomasijaisilla ja kesälomien porrastamisella. Toinen kysymys koski vuosilomalain 22 §:ää: täyttyykö säännöksen mukainen kuulemisvelvoite, jos työntekijät eivät saa lainkaan esittää toiveitaan yhdenjaksoisen vuosilomansa ajankohdasta ja täyttyykö kuulemisvelvoite, jos työnantaja varaa työntekijöille mahdollisuuden esittää toiveensa ainoastaan siitä, pidetäänkö 12 vuosilomapäivää ylittävä loma toukokuussa vai syyskuussa.

Työneuvosto totesi yleisessä lausunnossaan, että vuosilomalain 20 §:n 2 momentissa säädettyä välttämättömyyden edellytystä on tulkittava suppeasti. Lähtökohtana on siis aina yhdenjaksoinen vuosiloma, jotta vuosiloman tarkoitus täyttyisi. Työ on pyrittävä ensisijaisesti pitämään käynnissä muilla toimenpiteillä ja tämä edellyttää sitä, että työnantaja selvittää, miten jakaminen voidaan estää. Edelleen lausunnossa tuotiin esille, että työntekijälle on annettava tosiasiallinen mahdollisuus esittää toiveensa koko lomansa ajankohdasta ennen kuin työnantaja päättää siitä.

Lausunto korvaa työneuvoston 29.5.2017 antaman lausunnon TN 1470-17. Lausuntoasia on ratkaistu uudelleen hallintolain (434/2003) 50 §:n (581/2010) nojalla. Alkuperäisen lausunnon sisältö ei ole muuttunut.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • TN 1471-17 (19/2016), korvaa lausunnon TN 1470-17

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.