Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Tavoitepalkan ja tosiasiassa kertyneen palkan erotuksena maksettavan summan huomioon ottaminen vuosilomapalkkaa laskettaessa

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 18.5.2015

Tiivistelmä

Akava ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko työsopimuksessa sovitun tavoitepalkan ja tosiasiallisesti provisioiden perusteella kertyneen palkan erotuksena neljännesvuosittain maksettava summa ottaa huomioon määritettäessä eläinlääkärin vuosilomapalkkaa vuosilomalain (162/2005) 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin tavoin.

Työneuvosto totesi lausuntonaan, että eläinlääkärin palkkaus on asiassa saatua selvitystä kokonaisuudessaan arvioitaessa provisioperusteinen ja että vuosilomapalkan laskennassa tulee siksi sovellettavaksi – työpäivien sovituksi katsottavasta määrästä riippuen – joko vuosilomalain 11 tai 12 §. Tavoitepalkan ja provisiopalkan erotuksena eläinlääkärille neljännesvuosittain suoritettava tasoituserä on mainituissa säännöksissä tarkoitettua työssäolon ajalta maksettua palkkaa ja otettava huomioon vuosilomapalkan laskennassa.

    Lisätiedot
  • TN 1463-15 (19/2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.