Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Yksityissektorin tuottamassa ensihoitopalvelussa käytettävän varallaolojärjestelyn tulkinta

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 13.4.2015

Tiivistelmä

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko ensihoitajien työhön yksityissektorin tuottamassa ensihoitopalvelussa liittyvä vapaamuotoinen varallaolo katsoa työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaiseksi varallaoloksi vai tulisiko mainittu aika varallaolon sijasta lukea ensihoitajan työajaksi. Työneuvosto katsoi, ettei hälytysvalmiudessa oleva ensihoitaja lausuntopyynnössä esitetyn tosiseikaston perusteella suorita työtä, eikä häntä myöskään voitu katsoa velvolliseksi oleskelemaan työnantajan määräämällä työpaikalla. Valmiusaikaa ei siksi ollut luettava työajaksi. Ambulanssiin siirtymiseen kuluva aika on työaikaa, mikäli ensihoitajalta edellytetään silloin työsuoritukseksi katsottavaa potilastietojen vastaanottamista. (Ään. 6–3)

    Lisätiedot
  • TN 1462-15 (20/2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.