Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 §:n kannalta

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X:n kaupungin hyvinvointitoimialan kotihoidossa käytettävää yhden tunnin varallaoloaikaa pitää työ-aikalain (605/1996) 5 §:n mukaan sallittuna järjestelynä. Kotihoidon työntekijöiden työvuoroluetteloon merkitään yksi tunti aamuvarallaoloa lauantaiksi ja sunnuntaiksi sekä arkipyhiksi. Varallaolon tarkoituksena on varmistaa, että vapaapäivällä olevaan työntekijään saadaan tarvittaessa yhteys työhön kutsumista varten. Mainittuna varallaoloaikana ei teetetä työtä, vaan mahdollinen työvuoro alkaa vasta sen päätyttyä. Koska työaikalakiin sisältyvässä varallaoloajan määritelmässä on mainittu vain työntekijän tavoitettavuus työhön kutsumista varten, työneuvosto katsoi, ettei itse työn tarvitse rajoittua varallaoloajan puitteisiin. Lausuntopyynnössä kuvattua yhden tunnin varallaoloaikaa voidaan näin ollen pitää työaikalain mukaisena, mikäli työntekijän velvollisuus olla tavoitettavissa rajoittuu vain tähän yhteen tuntiin. Jos työ kuitenkin aloitetaan varallaoloajan ulkopuolella, on kysymyksessä samalla työvuoroluettelon muuttaminen, mikä työaikalain 35 §:n 2 momentin mukaan edellyttää joko työntekijän suostumusta tai töiden järjestelyihin liittyvää painavaa syytä.

    Lisätiedot
  • TN 1459-14

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.