Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto vuosilomalain soveltamisesta lääketieteen lisensiaatti X:n Medivire Työterveyspalvelut Oy:lle tekemään työhön

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Mikkelin työsuojelupiiri pyysi työneuvoston lausuntoa siitä, oliko X:n työskentelyyn 1.8.1996-13.6.1997 Medivire Työterveyspalvelut Oy:ssä sovellettava vuosilomalakia. Tarkasteltaessa vuosilomalain soveltumista lausuntopyynnössä tarkoitetun lääketieteen lisensiaatti X:n ja Medivire Oy:n väliseen oikeussuhteeseen oli arvioitava, täyttyivätkö työskentelyssä työsuhteen tunnusmerkit vai oliko kyse itsenäisestä yrittäjyydestä. Lausuntopyynnössä tarkoitetussa tapauksessa X oli työskennellyt ns. palkkiotoimisena lääkärinä Medivire Oy:n työterveysasemilla. Selvitetyistä olosuhteista kuitenkin ilmeni, ettei X ollut toiminut sillä tavoin itsenäisesti, mitä voitaisiin pitää luonteenomaisena ei-työsuhteessa suoritettavalle työlle. Näin ollen työneuvosto katsoi, että X oli tehnyt työtä vuosilomalain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa työsuhteessa ja työhön oli sovellettava vuosilomalakia.

    Lisätiedot
  • TN 1361-99 (13a/99)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.