Edilexissä tehdään teknisiä huoltotöitä keskiviikkona 23.6.2021. Palvelun hakutoiminnot ovat pois käytöstä kello 21.00-22.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto vuosilomalakiin ja työaikalakiin perustuvia saatavia koskevasta kanneajasta

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Lausunnossaan vuosilomalakiin ja työaikalakiin perustuvia saatavia koskevasta kanneajasta työneuvosto totesi, että vuosilomalain ja työaikalain kanneajat määräytyvät ja näihin lakeihin perustuvat saatava vanhentuvat siten kuin näissä laeissa on säädetty. Työaikalain (605/1996) 38 §:n ja vuosilomalain (272/1973) 15 §:n mukaisesti oikeus korvaukseen raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. Jos työsuhde on jo päättynyt, on kanne pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Vanhentumisajan voi katkaista ainoastaan laittamalla ko. lakiin (vuosilomalaki/työaikalaki) perustuvan kanteen asianmukaisesti vireille käräjäoikeudessa. Lausuntoon on jätetty eriävä mielipide.

    Lisätiedot
  • TN 1355-99 (15/98)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.