Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto työaikalain (604/1946) 3 §:n 2 momentista ja työaikalain (605/1996) 39 §:n 2 momentista

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Käräjäoikeus pyysi työneuvoston lausuntoa työaikalain (604/1946) 3 §:n 2 momentin ja työaikalain (605/1996) 39 §:n 2 momentin soveltamisesta liittyen työsuhteesta johtuvia saatavia koskevaa riita-asiaa, jossa kantajana ollut X oli työskennellyt erityisnuorten hoitajana ja ohjaajana kasvattajan tehtävissä. Työneuvosto totesi, että työaikalain (605/1996) 39 §:n 2 momentista ilmenevin edellytyksin työntekijä ja työnantaja voivat työsopimuksella poiketa työaikalain 22 §:ssä tarkoitetusta lisä- ja ylityöstä maksettavasta korvauksesta ja 33 §:ssä tarkoitetusta sunnuntaityökorvauksesta. Säännöksen perusteella sopimismahdollisuus on kahdenlaisilla työntekijöillä eli johtavassa asemassa olevilla työntekijöillä ja työntekijöillä, joiden pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja jotka eivät ota osaa tai vain tilapäisesti ottavat osaa johdettaviensa ja valvottaviensa työntekijöiden työhön. Työaikalain (406/1946) muutoksen (631/1989) yhteydessä 3 §:n 2 momenttiin lisättiin johtavassa asemassa olevat työntekijät samalla kun työaikalain soveltamisalaa laajennettiin. Säännöksissä tarkoitetusta johtamisesta ja valvomisesta ei ole kysymys silloin, jos perhe- tai nuorisokodin työntekijä toimii nuorten ohjaajana tai hoitajana, ja tässä toimessa valvoo laitoksen nuorten toimintaa.

    Lisätiedot
  • TN 1350-98 (6/98)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.