Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Uudenmaan työsuojelupiiri pyysi työneuvoston lausuntoa siitä, sovelletaanko KPMG Wideri Oy Ab:n teettämään työhön työaikalakia (605/1996). Työsuojelupiirin kautta lausuntoa pyysi Suomen Ekonomiliitto, joka pyysi lausuntoa nimenomaan siitä, onko tilintarkastajan työ työaikalain alaista ja sovelletaanko tilintarkastajien työhön junior-, senior-, manager- ja senior manager-tarkastajina työaikalakia. Tilintarkastajien työn luonteen ja työskentelyolosuhteiden perusteella työaikalain soveltaminen riippuu työneuvoston näkemyksen mukaan siitä, onko tilintarkastajien tekemä työ katsottava työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuksi työksi, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Työntekijän ammattinimike tai nimikkeet, joilla viitataan työntekijän asemaan tai työssään hankkimaan kokemukseen, eivät ole ratkaisun peruste. Ratkaisu siitä, onko työntekijän tekemä työ työaikalain 2 § 1 momentti 3 kohdassa tarkoitettua työtä, joka siten jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle, tehdään kussakin yksittäistapauksessa aina tosiasiallisten olosuhteiden perusteella. Esiin tulleiden seikkojen painoarvo ratkaisun kannalta ei välttämättä ole aina samanlainen, vaan painotukset riippuvat kulloisistakin olosuhteista.

    Lisätiedot
  • TN 1349-98 (11/97)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.