Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto vuosilomalain (272/1973) 7 §:n 4 momentin tulkinnasta

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain 7 §:n 4 momentissa tarkoitettua lomanmääräytymisvuoden palkkaa koskevasta tulkintakysymyksestä. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko lomanmääräytymisvuoden palkkaan sisällytettävä vain työssäoloajan palkka vai myös muu palkkana maksettava vastike. Konkreettisesti kysymys on
sairausajan palkkojen sisällyttämisestä prosenttikorvauksen perusteena olevaan lomanmääräytymisvuoden 1.4.2001 - 31.3.2002 palkkaan. Työneuvosto katsoi, että lausuntopyynnössä tarkoitetussa tapauksessa vuosilomapalkkaa laskettaessa on tullut ottaa huomioon lomanmääräytymisvuonna työssäoloajalta maksettu ja maksettavaksi erääntynyt palkka, johon ei ole kuulunut laskea sairausajalta maksettua palkkaa.

    Lisätiedot
  • TN 1389-03 (10/2003)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.