Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto vuosilomalain 4 §:n 3 momentin ja 5 §:n 1 momentin tulkinnasta

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

SAK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko lausuntopyynnössä tarkoitettujen työntekijöiden ja X Oy:n välillä solmittuihin työsopimuksiin sisällytettyä vuosiloman antamista koskevaa ehtoa pitää pätevänä vuosilomalain 4 §:n 3 momentin tarkoittamassa mielessä ja, onko työnantajalla ollut vuosilomalain 5 §:n 1 momentin nojalla yksipuolinen oikeus jakaa mainittujen työntekijöiden vuosilomat vuosia 2001 ja 2002 koskevan vuosilomaluettelon osoittamalla tavalla. Työneuvosto katsoi lausunnoissaan TN 1269-91 ja TN 1337-96 todetuin tavoin, ettei loman jakaminen työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä ilman työntekijöiden suostumusta, mikäli jakamisen perusteena on pelkästään se, että lomakausi on yrityksen tuotannon huippuaikaa. Työnantajan on aina ensisijaisesti pyrittävä järjestämään yhdenjaksoiset lomat sijaisjärjestelyin,
porrastamalla lomia jne. Lausuntopyynnön ja X Oy:n kuulemisen yhteydessä ei tullut esiin, mitkä muut seikat välttämättä vaatisivat työntekijöiden lomien jakamista työn käynnissä
pitämiseksi. Näin ollen työneuvosto ei lausunnossaan katsonut aiheelliseksi ottaa lähemmin kantaa yhtiössä vuosina 2001 ja 2002 toteutettuihin lomajärjestelyihin.

    Lisätiedot
  • TN 1388-03 (9/2003)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.