Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1 Rekisterinpitäjä

Edita Publishing Oy (jäljempänä Edita), Y-tunnus 0654634-6 
PL 700
00043 NORDIC MORNING
Käyntiosoite: Porkkalankatu 22 A, Helsinki
puh. 020 450 2040

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eeva Uitto, p. 020 450 2256

3 Rekisterin nimi

Edilex-palvelujen asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Edilex-palvelujen asiakasrekisterinä.

Henkilötietoja käytetään muun muassa asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, tilastointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Editan ja Nordic Morning konsernin ja sen yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakaskontaktien yhteydessä asiakkaalta itseltään tai julkisista ja yksityisistä lähteistä saatuja seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, yrityksen/organisaation nimi, henkilön tehtävä, arvo tai ammatti, osoitetiedot (postiosoite, lähiosoite, laskutusosoite), sähköpostiosoite, puhelinnumerot (lankapuhelin, matkapuhelin), faksinumero, käyttäjätunnus ja salasana, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, asiakkuushistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen / asiakkaalta), asiakkaan mahdollisesti antamat kiinnostus- ja profilointitiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot.

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Nordic Morning -konsernin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista rekisteriä.

B ICT:lle talletetut tiedot

Pääsy rekisteritietoihin on suojattu ulkopuolisilta. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan Nordic Morning -konserniin kuuluvilla tai Nordic Morning -konsernin alihankkijoilla, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.