Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi artikkelikokoelma: Immateriaalioikeussopimukset murroksessa

Sisältöpäivitys

Edilexissä on julkaistu kuusi immateriaalioikeuden artikkelia. Artikkelit ovat syntyneet Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kauppaoikeuden projektin ”Immateriaalioikeussopimukset” pohjalta. Tämän lukuvuosina 2010-11 toteutetun projektin johtajina olivat professorit Niklas Bruun ja Rainer Oesch. Artikkelit on kirjoitettu projektin lopputöiden eli tutkielmien pohjalta.

Julkaisun tavoitteena on valottaa nykyisen dynaamisessa vaiheessa elävän immateriaalioikeuskentän ja niitä koskevien sopimuksien oikeussääntöjen tulkinnallisia kohtia.

Tutkielmien laatijat ovat jo kaikki valmiita juristeja työskennellen yrityselämässä, asianajotoiminnassa ja muualla eri organisaatioissa. Mukana on myös opettajien artikkeleita.

Tämän julkaisun yksittäiset teemat ovat seuraavat:

Digitaaliset pelituotteet ja niiden suoja (Suvi Laes). Artikkelissa Digital Games as Intellectual Property tarkastellaan ytimekkäästi pelituotteiden suojan perustaa ja pelituotteiden kehittelyyn sekä julkaisemiseen liittyviä sopimuksia. Pääkysymys on se, kenelle oikeudet lopputuotteeseen siirtyvät. Esitys on tärkeä suomalaisen pelialan toiminnan kannalta.

Kollektiivisen tekijänoikeuden sopimukset ja on line-musiikin oikeudet ovat Tanja Liljeströmin artikkelin Edustamisesta välittämiseen (”From Representation to Agency”) aiheena. Tässä yhteydessä pohditaan laajennetun yleisluvan, sopimuslisenssin, käyttöönoton mahdollisuutta tulevassa laissa. Ehdotuksessa käsitellään ansiokkaasti kansainvälistä materiaalia sekä otetaan huomioon erityisesti EU:n piirissä tehdyt ehdotukset tekijänoikeuksien kollektiivivalvonnasta. Erityisesti uudet sopimisen rakenteet ovat esillä. Esitys on tärkeä musiikin välittämisen ja uusien liiketoimintamallien toiminnan kannalta. 

Lääkepatentin haltijan ja väitetyn patentinloukkaajan tekemät mahdolliset sovintosopimukset ovat Aki Partasen artikkelin Lääkevalmistajien väliset reverse-payment-sovinnot aiheena. Tässä tarkastellaan meillä ennestään täysin käsittelemätöntä ilmiötä, jota on esiintynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa ja jossa patentinhaltija maksaa patentinloukkaajalle sopimusperusteisen korvauksen, jotta tämä pysyisi tietyn ajan poissa markkinoilta häiritsemästä voimassa olevaa patenttia. Aihe liittyy patenttioikeuden ja kilpailuoikeuden leikkauskohtaan. Työ valaisee hyvin lääkealan tilannetta samalla, kun työ on hyvin itsenäisesti toteutettu ottaen huomioon myös kilpailuoikeudelliseen analyysiin usein kuuluvat taloustieteen argumentit. Tekijän sitaatti onkin osuva: immateriaalioikeus ja kilpailuoikeus ovat kuin samassa lasipullossa olevaa kaksi skorpionia. Ei ole aina selvää, ovatko nämä ”taistelemassa, flirttaamassa vai deittaamassa” keskenään. Työ kertoo myös siitä, minkälaisia mahdollisuuksia yrityksillä on sopia riitansa po. ristivetoisessa tapauksessa ottaen huomioon sopimisen markkinavaikutukset. 

Aleksandra Raitolehdon artikkeli Trademarks in Fan Products and the Scope of Exclusivity in the European Union käsittelee tavaramerkin suojaa erilaisissa oheistuotteissa kuten ns. fani-tuotteissa varsinkin urheiluun liittyen. Asia on ollut ajankohtainen varsinkin eräissä jalkapalloa koskeneissa tuomioistuinratkaisuissa (esim. ns. Arsenal v. Reed).  

Hanna Nylundin artikkeli käsittelee musiikin tilauspohjaista jakelua tietoverkoissa, Licensing of on-demand music streaming services in Finland and the U.S.   Tekijä tarkastelee vertailevasti toisaalta Suomen, toisaalta Yhdysvaltojen tilannetta.  Esitys on erittäin ajankohtaisesta aiheesta, koska musiikin osalta digitaalimarkkinat ja on-line-palvelut ovat tulleet yhä suosituimmiksi.  Tekijä tarkastelee myös mahdollisuutta Euroopan laajuisiin käyttölupiin (Pan-European licenses).

Rainer Oeschin artikkeli Kartta-aineistojen käytöstä sopiminen ja paikkatietojen avautuminen käsittelee karttojen tekijänoikeussuojan ulottuvuutta ja kehityssuuntia.

Edilex-toimitus
toimitus.edilex@edita.fi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.