Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Laadukkaita juridisia juhlakirjoja Edilexissä

Sisältöpäivitys

Edita on kehittänyt juhlakirjakonseptin, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Tilaajataho saa käyttöönsä painetun juhlakirjan kohtuullisella kustannuksella ja työmäärällä, koska Edita huolehtii kirjan taitosta, suunnittelusta ja kirjapainoyhteyksistä. Päivänsankari saa laadukkaan kirjan, jota on myöhemminkin mukava lueskella. Ja Edilexiin saadaan hyviä artikkeleja, mikä hyödyttää kaikkia Edilexin käyttäjiä.

Juhlakirjat löytyvät Edilexistä Lakikirjaston tarkennetuilla viitetietohauilla.

Viimeisin juhlakirja on professori Seppo Penttilän juhlajulkaisu Yritys, omistaja ja verotus. Tämä kirja on tulossa painettuna myyntiin myös Editan verkkokirjakaupassa.

Seppo Penttilän juhlakirjan artikkelit ovat:

Marjaana Helminen
KHO 2013/1704 (93) ja OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin merkitys verosopimusten tulkinnassa

Juhani Henttula
VEROLAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELUSTA erityisesti perintöverotuksen arvostamisperusteen yhteydessä

Raimo Immonen
”VASTIKE SAA OLLA MYÖS RAHAA” – rahavastikkeen käyttöalue veroneutraalissa sulautumisessa ja jakautumisessa

Janne Juusela
Oikeustoimien uudelleenluokittelu verotuksessa

Markku Järvenoja
KUNTIEN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN JA LIIKETOIMINTASIIRTO

Reijo Knuutinen
Oikeus, talous, tiede – tarkastelua vero-oikeudellisessa kontekstissa

Erkki Kontkanen
Pyhittääkö hyvä tarkoitus keinot? – ajatuksia säädösvalmistelusta esimerkkinä finanssitransaktiovero

Vesa Korpela
Kerta kiellon päälle – ajatuksia edustamisen ja henkilökuntajuhlien verokohtelusta

Matti Kukkonen
Verotettavan luovutusvoiton käsite tuloverolaeissa erityisesti osakeyhtiön ja sen omistajan näkökulmasta

Jukka Kultalahti
Globalisaation hallinnan oikeudelliset mekanismit

Sami Laaksonen
Soveltuuko Suomen sisäisen lainsäädännön siirtohinnoittelusäännös aineettomaan omaisuuteen liittyvän siirtohinnoittelun oikaisuun?

Asko Lehtonen
SIIRTOHINNOITTELUOIKAISUN EDELLYTYKSET JA OECD:N OHJEET

Juha Lindgren
Perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennus – Verotuki ja sen uudistaminen

Esko Linnakangas
Varallisuusveron synty, hiipuminen, kuolema ja reinkarnaatio

Marianne Malmgrén
OECD:n ja EU:n hankkeet aggressiivisen verosuunnittelun rajoittamiseksi ja veropohjan rapautumisen estämiseksi

Matti Myrsky
Yleishyödylliset yhteisöt ja elinkeinotulojen verotus

Heikki Niskakangas
Perintöverotuksen yhteiskunnallisesta roolista

Risto Nuolimaa
Yritysjuridiikan – ja vähän vero-oikeudenkin – opiskelusta, opetuksesta ja tutkimuksesta erityisesti kauppatieteellisessä yksikössä

Vesa-Pekka Nuotio
TAPPIOITA KOSKEVA POIKKEUSLUPAMENETTELY VALTIONTUKIRATKAISUN JÄLKEEN

Pekka Nykänen
Menetysten vähennyskelpoisuudesta tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Jaakko Ossa
KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROKOHTELU

Timo Räbinä
Perinnöstä ja testamentista luopuminen perintöverotuksessa – olisiko aika muuttaa lakia?

Nina Sainio
Varallisuuskokonaisuuden tai sen osan siirto arvon lisäverotuksessa EUT:n ratkaisun C-651/11 (X) valossa

Outi Toivonen
Periaatteet koherenssin mahdollistajana oikeusnormien systematisoinnissa ja tulkinnassa

Timo Torkkel
Voiko kirjanpidossa tulona kirjattu erä olla verotuksessa verovapaata tuloa, vaikka tulon verovapaudesta ei olisi erikseen säädetty?

Matti Urpilainen
Verovelvollisen suosimisen periaate

Veikko Vahtera
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisen edellytyksistä

Timo Viherkenttä
Väliyhteisösäännöstöt meillä ja muualla – missä mennään?

Tomi Viitala
Rajat ylittävän sijoitusrahastosulautumisen verotus

Kauko Wikström
Millä tavalla yhtymiä pitäisi verottaa?

Kristiina Äimä
AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO EUROOPAN UNIONISSA

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.