Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

60 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

1 - 20 21 - 40 41 - 60
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2020
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Cypern av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2020
  Ministeriets meddelande om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 17.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2020
  Ministeriets meddelande de multilaterala avtal M326 och M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 17.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 17.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 17.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M326 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 17.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2020
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 14.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2020
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall (Utgiven: 7.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2020
  Ministeriets meddelande om de multilaterala avtal RID 1/2020 och RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2020
  Ministeriets meddelande de multilaterala avtal M324 och M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2020
  Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 3.4.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2020
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2020
  Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (Utgiven: 24.3.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2020
  Utrikesministeriets meddelande om publicering på annat sätt än i fördragsserien av bilagorna och protokollet till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (Utgiven: 5.3.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2020
  Statsrådets förordning om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (Utgiven: 27.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (Utgiven: 27.2.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2020
  Utrikesministeriets meddelande om att tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet från år 2000 ska förlängas (Utgiven: 26.2.2020)

1 - 20 21 - 40 41 - 60

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.