Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

60 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

1 - 20 21 - 40 41 - 60
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Malta av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Luxemburg av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Litauen av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Japan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Österrike av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i staten Israel av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Irland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Georgien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Australien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2019
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Nederländerna av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 12.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2019
  Försvarsministeriets meddelande Om ikraftträdande av bilageavtalet om gemensam upphandling till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 6.6.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2019
  Statsrådets förordning om ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan (Utgiven: 29.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan (Utgiven: 29.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2019
  Finansministeriets meddelande om fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (Utgiven: 17.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2019
  Inrikesministeriets meddelande om den behöriga myndigheten i Finland enligt överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening (Utgiven: 9.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2019
  Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 7.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2019
  Statsrådets förordning om avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (Utgiven: 6.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2019
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 6.5.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2019
  Statsrådets förordning om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 30.4.2019)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2019
  Lag om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Utgiven: 30.4.2019)

1 - 20 21 - 40 41 - 60

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.