Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

81 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2018
  Lag om avtalet med Kuba om luftfart (Utgiven: 18.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor (Utgiven: 7.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2018
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den (Utgiven: 7.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 1.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2018
  Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 1.6.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2018
  Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till Republiken Finlands regering (Utgiven: 29.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2018
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 28.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2018
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Etiopien om Finlands tekniska stöd till ökad jämställdhet i programmet för förbättring av den allmänna utbildningen (Utgiven: 25.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2018
  Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 22.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2018
  Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 21.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2018
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Etiopien om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument (Utgiven: 14.5.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2018
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 30.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2018
  Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 25.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 25.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2018
  Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (Utgiven: 11.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2018
  Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel (Utgiven: 9.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 22–24/2018 Multilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2018
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2018
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 4.4.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.