Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av protokollet till det den 27 maj 2010 mellan Republiken Finland och Ryska federationen ingångna fördraget om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till Republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal (Utgiven: 27.4.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid för-orening av den marina miljön genom olja i Arktis
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av överenskommelsen med Ryssland om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland (Utgiven: 18.4.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om tekniskt stöd till undervisningssektorn i Nepal (Utgiven: 5.4.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik (Utgiven: 23.3.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om fortsättning av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 18.3.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utgiven: 14.3.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2016
  Utrikesministeriets meddelande om tillämpningen av vissa fördrag mellan Finland och Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien i relationerna mellan Finland och Serbien (Utgiven: 12.2.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändring i avtalet om Internationella Valutafonden (Utgiven: 8.2.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2016
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete (Utgiven: 1.2.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn (Utgiven: 26.1.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (Utgiven: 26.1.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter (Utgiven: 26.1.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Fin-lands stöd för programmet "Support to East Jerusalem Hospitals" i Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (Pegasemekanismen) (Utgiven: 12.1.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 8.1.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (Utgiven: 8.1.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.