Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (Utgiven: 22.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller ständiga representationer vid internationella organisationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 22.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i över-enskommelsen med Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller ständiga representationer vid internationella organisationer (Utgiven: 22.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2016
  Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald (Utgiven: 16.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för landsbygdsutveckling (Utgiven: 14.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Serbien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 8.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Serbien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer (Utgiven: 8.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman (Utgiven: 31.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2016
  Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman (Utgiven: 31.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och dess fakultativa protokoll (Utgiven: 31.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll (Utgiven: 31.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprojekt som gäller förbättring av elnätet i Dar es Salaam (Utgiven: 27.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 16.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om Finlands stöd till tredje fasen i vattenförsörjningsprojektet (Utgiven: 11.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande sättande i kraft av en överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser, som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen (Utgiven: 9.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelse om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 9.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 6.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (Utgiven: 6.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2016
  Miljöministeriets meddelande om publicering av bilagorna till avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis (Utgiven: 4.5.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om satellitnavigering mellan Europeiska unionenoch dess medlemsstater och Konungariket Norge (Utgiven: 2.5.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.