Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer (Utgiven: 31.8.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2016
  Finansministeriets meddelande om ändring av tillämpning av artikel 12 i avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 25.8.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2016
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete (Utgiven: 19.8.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2016
  Statsrådets förordning om sättände i kraft av tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rö-rande Europarådets privilegier och immunitet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 16.8.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2016
  Lag om sättandande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet (Utgiven: 16.8.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag FördrS 51/2016 Överenskommelse mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om transport av särskilda avfallsflöden inom ländernas gränsområden
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigations Satellite System - GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Korea (Utgiven: 15.8.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2016
  Republikens presidents förordning Om sättandet i kraft av det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av bestämmelser som hör till lagstiftningsområdet för tilläggsprotokollet (Utgiven: 7.7.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet (Utgiven: 7.7.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2016
  Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (Utgiven: 4.7.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och av lagen om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (Utgiven: 4.7.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  45/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (Utgiven: 4.7.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  44/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av ändringarna i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik (Utgiven: 28.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  43/2016
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (Utgiven: 28.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  42/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 28.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  41/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  40/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning (Utgiven: 28.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 22.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (Utgiven: 22.6.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 22.6.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.