Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av Parisavtalet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 14.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Parisavtalet (Utgiven: 14.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2016
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av föreskrifterna om gemensamma säkerhetsmetoder för riskbedömning (UTP GEN-G) och ändringarna av föreskrifterna om godsvagnar (UTP WAG) enligt bihang F (APTU) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 5.12.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (Utgiven: 30.11.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i IMSBC-koden som anknyter till konventionen. (Utgiven: 24.11.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2016
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om meddelandet som lämnats i samband med WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (Utgiven: 17.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2016
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 17.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2016
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om reservationer till den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Utgiven: 17.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2016
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställande av fonogram samt radioföretag (Utgiven: 17.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2016
  Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 17.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet (Utgiven: 7.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (Utgiven: 7.10.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 30.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 30.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2016
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för specialundervisningssektorn (Utgiven: 30.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (Utgiven: 29.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M 299 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 23.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nya Zeeland om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 7.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2016
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nya Zeeland om luftfart (Utgiven: 7.9.2016)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2016
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraffträdande av lagen  om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 31.8.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.