Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Avtal mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag 24.3.2017/176 (FördrS 41/2017)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftträdande

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 30 september 2016 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering ingångna avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Avtal om avvikelse från bestämmelserna i fiskestadgan

Jord- och skogsbruksministeriet gör med Norges regering eller den myndighet som utsetts av Norges regering upp ett i artiklarna 6 och 7 avsett avtal om avvikelse från bestämmelserna i fiskestadgan samt ett protokoll om uppfyllande av förutsättningarna enligt fiskestadgan för de på förhand överenskomna regleringsåtgärder som avses i artikel 5. När avtalet görs upp ska den förhandlingsplikt som avses i 9 § i sametingslagen (974/1995) iakttas.

Genom avtal får avvikelse göras från de bestämmelser i fiskestadgan som gäller

1) förbud mot eller begränsningar i fisket med vissa fångstredskap eller fiskemetoder,

2) förbud mot eller begränsningar i fisket vid vissa tidpunkter eller i vissa områden,

3) begränsningar i antalet fiskeredskap som används,

4) fångstkvoter,

5) antal fisketillstånd,

6) indelning av gränsälvssträckningen i fiskezoner,

7) förbud mot att fånga fisk av ett visst kön eller i en viss storleksklass,

8) fångstredskapens utformning, eller

9) andra regleringsåtgärder som är jämförbara med dem i 1–8 punkten och som är knutna till införandet av fiskestadgan.

3 §

Myndighet som beviljar dispens

Nä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.