Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Republiken Chile om social trygghet

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet 22.1.1999/1133 år 2007 (FördrS 97/2007)

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen anger, föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Santiago den 7 mars 1997 mellan Republiken Finland och Republiken Chile ingångna överenskommelsen om social trygghet är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. 

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 30.11.2007/1134 (FördrS 98/2007)

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Santiago den 7 mars 1997 mellan Republiken Finland och Republiken Chile ingångna överenskommelsen om social trygghet, vilken riksdagen godkänt den 11 december 1998 och vilken republikens president godkänt den 22 januari 1999 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 30 oktober 2007, är i kraft från den 1 januari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 22 januari 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet (1133/2007) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 januari 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftninge...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.