Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Avtal mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 15.11.1996/411 v. 1997 (FördrS 25/1997)

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Helsingfors den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet 7.5.1997/412 (FördrS 26/1997)

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde bestäms:

1 §

Det i Helsingfors 23 september 1996 mellan de nordiska länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 15 november 1996 (411/1997) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 15 november 1996, är i kraft från den 11 maj 1997 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 15 november 1996 om...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.