Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Konvention om barnets rättigheter

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om barnets rättigheter 31.5.1991 (FördrS 59/1991)

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i New York den 20 november 1989 ingångna konventionen om barnets rättigheter är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom avtalats.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Förordning om ikraftträdande av konventionen om barnets rättigheter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen 16.8.1991 (FördrS 60/1991)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i New York den 20 november 1989 ingångna konventionen om barnets rättigheter, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 31 maj 1991 (1129/91) och vilken republikens president ratificerat likaså den 31 maj 1991 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 20 juni 1991, är i kraft från den 20 juli 1991 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 31 maj 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om barnets rättigheter (1129/91) och denna förordning träder i kraft den 21 augusti 1991.

Konvention om barnets rättigheter

Ändringar i och förklaringar till fördragen:

FördrS 30–31/2002

FördrS 16/2003

FördrS 40–41/2012

FördrS 4–5/2016

Inledning

Konventionsstaterna,

som anser att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta Nationernas stadga, erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

som beaktar att Förenta Nationernas folk i stadgan på ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.