Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden 1.3.1991/771 (FördrS 36/1991)

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Köpenhamn den 7 december 1989 mellan de nordiska länderna ingångna avtalet om handräckning i skatteärenden är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet 26.4.1991/772 (FördrS 37/1991)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Köpenhamn den 7 december 1989 mellan de nordiska länderna ingångna avtalet om handräckning i skatteärenden, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 1 mars 1991 (771/91) och vilket republikens president godkänt likaså den 1 mars 1991 och beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 8 april 1991, träder i kraft den 8 maj 1991 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 1 mars 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordisk länderna om handräckning i skatteärenden (771/91) och denna förordning träder i kraft den 8 maj 1991.

Avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

Ändringar i och förklaringar till fördragen:

FördrS 97/1997

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre och Grönlands landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå ett a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.