Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Konvention angående avtal om internationella köp av varor

Lag om godkännande av visa bestämmelser i konventionen angående avtal om internationella köp av varor 20.3.1987/795 (FördrS 49/1988)

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Wien den 11 april 1980 ingångna konventionen angående avtal om internationella köp av varor är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Förordning om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen 16.9.1988/796 (FördrS 50/1988)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Wien den 11 april 1980 ingångna konventionen angående avtal om internationella köp av varor, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 20 mars 1987 (795/88) och vilken republikens president ratificerat likaså den 20 mars 1987 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 15 december 1987, träder i kraft den 1 januari 1989 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland avgett en förklaring om att konventionen med hänvisning till artikel 94 i konventionen inte tillämpas, i förhållande till Sverige enligt stycke 1 i nämnda artikel och i övrigt enligt stycke 2, på avtal om köp då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.

Dessutom har Finland den 28 november 2011 avgett en förklaring om att konventione...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.