Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Canada om social trygghet och avtalsreglering mellan Finland och Quebec om social trygghet

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 18.12.1987/98 v. 1988 (FördrS 5/1988)

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Ottawa den 28 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Canada ingångna överenskommelsen om social trygghet samt i den i Quebec den 30 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Quebec ingångna avtalsregleringen om social trygghet är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Förordning om ikratträdande av överenskommelsen med Canada om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 5.2.1988/99 (FördrS 6/1988)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Ottawa den 28 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Canada ingångna överenskommelsen om social trygghet, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 18 december 1987 (98/88), som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president godkänt likaså den 18 december 1987 och beträffande vilken noterna om godkännande utväxlats i Helsingfors den 22 december 1987 är i kraft från den 1 februari 1988 så som därom avtalats.

2 §

Närmar...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.