Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 8.8.1986/685 (FördrS 67/1986)

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i New York den 18 december 1979 ingångna konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom överenskommits.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Förordning om bringande i kraft av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri 26.9.1986/686 (FördrS 68/1986)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i New York den 18 december 1979 ingångna konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom lag av den 8 augusti 1986 (685/86) och vilken republikens president ratificerat likaså den 8 augusti 1986 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 4 september 1986, träder i kraft den 4 oktober 1986 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 8 augusti 1986 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (685/86) och denna förordning träder i kraft den 4 oktober 1986.

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Ändringar i och förklaringar till fördragen:

FördrS 20–21/2001

De stater som har anslutit sig till denna konvention (konventionsstaterna)

konstaterar att Förenta Nationernas stadga bekräftar tron på grundläggande mänskliga r...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.