Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till fördraget

Ofullständiga sökkriterier

Konvention mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om arv, testamente och boutredning

Lag om godkännande av den i Köpenhamn den 19 november 1934 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen om arv, testamente och boutredning samt om sagda konventions verkställighet 31.5.1935/253 (FördrS 20/1935)

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

De bestämmelser, som ingå i den i Köpenhamn den 19 november 1934 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen om arv, testamente och boutredning, skola, såvitt de hänföra sig till området för lagstiftningen, vara gällande såsom om dem överenskommits.

2 §

Då jämlikt 1 stycket 22 artikeln i konventionen hos domstol eller domare i Finland, inom vars domkrets dödsbo tillhörig egendom finnes, framställning göres om upptecknande av dödsboets här i riket befintliga egendom, skall domstolen eller domaren förordna lämplig person att verkställa uppteckning och värdering av egendomen samt att uppteckna gäld, för vilken denna på grund av inteckning eller eljest särskilt häftar.

På framställning, som göres enligt 1 stycket 22 artikeln av konventionen, skall ock av domstolen eller domaren förordnas lämplig person att omhänderhava gäldenärens i Finland befintliga egendom, till dess den kan övertagas av dödsboförvaltningen. Den sålunda förordnade har jämväl att, där egendomen är utsatt för förstörelse eller hastigt fallande i värde eller erfordras alltför kostsam vård, föranstalta om försäljning av egendomen.

3 §

Är framställning gjord om åtgärd, varom i 2 § är fråga, och finner domstolen eller domaren, att kostnad för åtgärden bör förskjutas, må skäligt förskott krävas av den, som åtgärden påkallat.

4 §

Skall enligt konventionen i n...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.