Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2020

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  121/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuus-sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 30.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  120/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen A ja B liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 30.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  119/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta (Julkaistu: 30.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  118/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  117/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskeva sopimuksen muutos (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  116/2020
  Valtioneuvoston asetus Slovakian tasavaltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  115/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksiin (RID) tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  114/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  113/2020
  Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista (Julkaistu: 17.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  112/2020
  Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  111/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Egyptin arabitasavallassa (Julkaistu: 16.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  110/2020
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 14.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  109/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevasta sopimuksesta (Julkaistu: 9.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  108/2020
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 9.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  107/2020
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (Julkaistu: 8.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  106/2020
  Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (Julkaistu: 8.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2020
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020 (Julkaistu: 7.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 (Julkaistu: 30.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2020
  Oikeusministeriön ilmoitus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen annetuista selityksistä (Julkaistu: 24.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2020
  Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Julkaistu: 24.11.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.