Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2019

91 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

91 - 42 41 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2019
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta (Julkaistu: 27.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2019
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilasesikunnan jäsenvaltioiden Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta (EU SOFA) (Julkaistu: 23.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2019
  Laki Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2019
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 19.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2019
  Ulkoministeriön ilmoitus Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen 4 ja 7 artiklan muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 16.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2019
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 11.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2019
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 27.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Latvian tasavallassa (Julkaistu: 26.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kanadassa (Julkaistu: 26.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2019
  Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 25.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2019
  Laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 25.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2019
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Julkaistu: 11.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2019
  Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Julkaistu: 11.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2019
  Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta (Julkaistu: 5.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2019
  Oikeusministeriön ilmoitus Suomen hallituksen ja Puolan hallituksen välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (Julkaistu: 24.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2019
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 21.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2019
  Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2019
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus eräiden lainkäyttöalueiden kanssa säästötulojen verotuksesta tehtyjen sopimusten soveltamisen keskeyttämisestä (Julkaistu: 8.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2019
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 8.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2019
  Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan muutoksesta (Julkaistu: 7.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2019
  Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 26.9.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2019
  Laki vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 26.9.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2019
  Sisäministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta (Julkaistu: 20.9.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 12 artiklan soveltamisen muuttamisesta (Julkaistu: 10.9.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Venäjän federaatiossa (Julkaistu: 29.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Ukrainassa (Julkaistu: 29.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Intian tasavallassa (Julkaistu: 29.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Belgian kuningaskunnassa (Julkaistu: 29.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Arabiemiraattien liitossa (Julkaistu: 29.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2019
  Ulkoministeriön ilmoitus Yhdistyneiden kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan tarkistuksista (Julkaistu: 27.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2019
  Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 13.8.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2019
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjasta, Maailman postiliiton perussopimuksen yhdeksännestä lisäpöytäkirjasta ja Maailman postiliiton yleisohjesäännön ensimmäisestä lisäpöytäkirjasta (Julkaistu: 22.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2019
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta (Julkaistu: 15.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2019
  Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta (Julkaistu: 15.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2019
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 9.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2019
  Laki lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä annetun Suomen tasavallan varauma- ja ilmoitusluettelon teknisen virheen korjaamisesta (Julkaistu: 9.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2019
  Valtioneuvoston asetus tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä (Julkaistu: 1.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2019
  Laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä (Julkaistu: 1.7.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2019
  Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta (Julkaistu: 25.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2019
  Laki Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 25.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2019
  Ympäristöministeriön ilmoitus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaantulosta (Julkaistu: 13.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Uudessa-Seelannissa (Julkaistu: 12.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa (Julkaistu: 12.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Slovenian tasavallassa (Julkaistu: 12.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Slovakian tasavallassa (Julkaistu: 12.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Singaporen tasavallassa (Julkaistu: 12.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Serbian tasavallassa (Julkaistu: 12.6.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Ranskan tasavallassa (Julkaistu: 12.6.2019)

91 - 42 41 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.