Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2015

93 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

93 - 44 43 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2015
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2015
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2015
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2015
  Valtioneuvoston asetus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2015
  Laki jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2015
  Valtioneuvoston asetus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2015
  Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2015
  Ympäristöministeriön ilmoitus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen suomennoksen korjaamisesta (Julkaistu: 28.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2015
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 23.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2015
  Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 18.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2015
  Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2015
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2015
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 2.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2015
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2015
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) muutosten sekä liikkuvan kaluston melua koskevien teknisten määräysten (UTP Noise) ja tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten (UTP WAG 2015) liitteiden G ja J - M muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 1.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2015
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 26.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2015
  Laki Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 26.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2015
  Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1997 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektoria koskevan Benishangul-Gumuz alueen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2015
  Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 13.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2015
  Laki veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2015
  Oikeusministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen B (CIM) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 6.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2015
  Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 6.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2015
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2015
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 29.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2015
  Valtioneuvoston asetus vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2015
  Laki vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin yleisen budjettituen tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2015
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen sitoutumisesta Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön (OECD) vuonna 1988 laatiman yleissopimuksen 6 artiklan mukaiseen monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen finanssitilitietojen au-tomaattisesta vaihtamisesta (Julkaistu: 17.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesivarainhoitohankkeen toisen vaiheen jatkamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2015
  Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2015
  Laki pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2015
  Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2015
  Laki merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 19.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2015
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 1.7.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Sansibarin maankäyttö- ja ympäristöhallinnan kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.7.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2015
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.7.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2015
  Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 23.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2015
  Laki naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2015
  Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2015
  Laki veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2015
  Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2015
  Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.6.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2015
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.5.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2015
  Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.5.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Opetussektoriohjelman tukemisesta Mosambikin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.5.2015)

93 - 44 43 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.