Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2015

93 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektoria koskevan Benishangul-Gumuz alueen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2015
  Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 13.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2015
  Laki veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2015
  Oikeusministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen B (CIM) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 6.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2015
  Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 6.10.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2015
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2015
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 29.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2015
  Valtioneuvoston asetus vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2015
  Laki vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin yleisen budjettituen tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2015
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen sitoutumisesta Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön (OECD) vuonna 1988 laatiman yleissopimuksen 6 artiklan mukaiseen monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen finanssitilitietojen au-tomaattisesta vaihtamisesta (Julkaistu: 17.9.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesivarainhoitohankkeen toisen vaiheen jatkamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2015
  Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2015
  Laki pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2015
  Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2015
  Laki merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 19.8.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2015
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 1.7.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Sansibarin maankäyttö- ja ympäristöhallinnan kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.7.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2015
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.7.2015)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.