Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2013

98 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2013
  Valtioneuvoston asetus Kazakstanin diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta (Julkaistu: 15.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2013
  Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 15.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2013
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 15.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2013
  Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2013
  Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteen A muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 12.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2013
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen III muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 12.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2013
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus ympäristöhallinnon vahvistamishankkeen muuttamisesta Laosin demokraattisen kansan-tasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 10.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2013
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ahvenanmaan demilitarisoidun ja neutralisoidun alueen rajojen teknisestä määrityksestä (Julkaistu: 3.4.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2013
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) nojalla tehdyn kalustorekisteriä koskevan päätöksen voimaantulosta (Julkaistu: 1.3.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2013
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteen sekä sopimukseen liittyvän säännöstön A osan voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2013
  Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Liberian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 21.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2013
  Laki Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 21.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2013
  Valtioneuvoston asetus valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 21.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2013
  Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 21.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2013
  Valtioneuvoston asetus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 21.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2013
  Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (Julkaistu: 21.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2013
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 20.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2013
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 20.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2013
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 18.2.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2013
  Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.2.2013)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.