Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2012
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 3.5.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2012
  Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2012
  Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 § muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2012
  Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2012
  Valtioneuvoston asetus rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2012
  Laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2012
  Tasavallan presidentin asetus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2012
  Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 23.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2012
  Tasavallan presidentin asetus Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 22.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2012
  Laki Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2012
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2012
  Tasavallan presidentin asetus Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän  alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 2.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2012
  Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 2.2.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2012
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 26.1.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2012
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 20.1.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2012
  Laki Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.1.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2012
  Tasavallan presidentin asetus Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 19.1.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2012
  Laki Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.1.2012)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2012
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen ja Jugoslavian välisten sopimusten soveltamisesta Suomen ja Kosovon välisissä suhteissa (Julkaistu: 9.1.2012)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.