Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2011

126 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2011
  Oikeusministeriön ilmoitus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisen yhteydessä tehdyistä varaumista (Julkaistu: 15.9.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2011
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen E, F G tehdyn varauman peruuttamisesta ja sanottujen liitteiden muutoksista (Julkaistu: 1.9.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2011
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 31.8.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2011
  Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.8.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2011
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n kumoamisesta (Julkaistu: 17.8.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2011
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen jatkamisesta (Julkaistu: 4.7.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2011
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 23.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2011
  Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2011
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2011
  Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d'Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2011
  Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d'Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Vulnerable Palestinian Families" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2011
  Sisäasiainministeriön ilmoitus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta (Julkaistu: 3.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2011
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2011
  Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 3.6.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2011
  Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.5.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2011
  Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteiden A, B ja C muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 30.5.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2011
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ensimmäisen lisäpöytäkirjan sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan voimaantulosta (Julkaistu: 27.5.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2011
  Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja eräiden muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 27.5.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2011
  Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.5.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2011
  Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kahdeksannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.5.2011)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.