Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2011

126 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

126 - 27 26 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2011
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusituvan energian viraston (IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2011
  Laki kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2011
  Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2011
  Tasavallan presidentin asetus SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2011
  Laki SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2011
  Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2011
  Tasavallan presidentin asetus Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2011
  Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2011
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 2.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2011
  Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.2.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2011
  Tasavallan presidentin asetus Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.2.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2011
  Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.2.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2011
  Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikka-instituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.2.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2011
  Tasavallan presidentin asetus lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2011
  Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2011
  Tasavallan presidentin asetus aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2011
  Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2011
  Tasavallan presidentin asetus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2011
  Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2011
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2011
  Laki Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2011
  Tasavallan presidentin asetus Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 26.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2011
  Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 26.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2011
  Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 24.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2011
  Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta (Julkaistu: 18.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2011
  Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta (Julkaistu: 18.1.2011)

126 - 27 26 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.