Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2010

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 22/2010 (Julkaistu: 24.6.2010)
  N:o 74
  Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
  N:o 75
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 21/2010 (Julkaistu: 23.6.2010)
  N:o 70
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 71
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 72
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 73
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 20/2010 (Julkaistu: 22.6.2010)
  N:o 65
  Laki Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 66
  Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 67
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 68
  Laki strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 69
  Tasavallan presidentin asetus strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 19/2010 (Julkaistu: 18.6.2010)
  N:o 63
  Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 64
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 18/2010 (Julkaistu: 9.6.2010)
  N:o 57
  Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 58
  Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 59
  Laki San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 60
  Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 61
  Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 62
  Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noottienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 17/2010 (Julkaistu: 21.5.2010)
  N:o 55
  Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
  N:o 56
  Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 16/2010 (Julkaistu: 14.5.2010)
  N:o 54
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 15/2010 (Julkaistu: 12.5.2010)
  N:o 50
  Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 51
  Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 52
  Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 53
  Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 14/2010 (Julkaistu: 5.5.2010)
  N:o 47
  Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 48
  Laki Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 49
  Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 13/2010 (Julkaistu: 29.4.2010)
  N:o 38
  Laki Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 39
  Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 40
  Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 41
  Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 42
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 43
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 44
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 45
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puolesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin ohjeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 46
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen liitteeseen tehdyn muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 12/2010 (Julkaistu: 21.4.2010)
  N:o 36
  Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 37
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 11/2010 (Julkaistu: 16.4.2010)
  N:o 35
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen valtakunnanrajan kulun muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 10/2010 (Julkaistu: 25.3.2010)
  N:o 31
  Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
  N:o 32
  Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 33
  Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 34
  Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 9/2010 (Julkaistu: 10.3.2010)
  N:o 29
  Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 30
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 8/2010 (Julkaistu: 5.3.2010)
  N:o 26
  Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 27
  Tasavallan presidentin asetus Suomen liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 28
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen liitteen II muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 7/2010 (Julkaistu: 25.2.2010)
  N:o 23
  Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 24
  Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 25
  Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 6/2010 (Julkaistu: 24.2.2010)
  N:o 20
  Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 21
  Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 22
  Tasavallan presidentin asetus korkeampaan koulutukseen pääsystä Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 5/2010 (Julkaistu: 19.2.2010)
  N:o 16
  Laki WIPOn tekijänoikeussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 17
  Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 18
  Laki WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 19
  Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 4/2010 (Julkaistu: 17.2.2010)
  N:o 14
  Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 15
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 3/2010 (Julkaistu: 3.2.2010)
  N:o 13
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.