Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2009

32 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

32 - 13 12 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 32/2009 (Julkaistu: 31.12.2009)
  N:o 88
  Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 89
  Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 90
  Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta
  N:o 91
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 92
  Oikeusministeriön ilmoitus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehtyyn yleissopimukseen sisältyvien vastuurajojen muuttumisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 31/2009 (Julkaistu: 31.12.2009)
  N:o 86
  Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 87
  Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 30/2009 (Julkaistu: 23.12.2009)
  N:o 82
  Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
  N:o 83
  Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 84
  Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
  N:o 85
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 29/2009 (Julkaistu: 16.12.2009)
  N:o 79
  Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
  N:o 80
  Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 81
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevaan eurooppalaiseen peruskirjaan tehdyn selityksen täydentämisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 28/2009 (Julkaistu: 9.12.2009)
  N:o 77
  Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 78
  Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 27/2009 (Julkaistu: 9.12.2009)
  N:o 70
  Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen voimaansaattamisesta
  N:o 71
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 72
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 73
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 74
  Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja Sojuz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruuskeskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattamisesta
  N:o 75
  Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
  N:o 76
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 26/2009 (Julkaistu: 1.12.2009)
  N:o 68
  Tasavallan presidentin asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
  N:o 69
  Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 25/2009 (Julkaistu: 1.12.2009)
  N:o 66
  Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 67
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 24/2009 (Julkaistu: 25.11.2009)
  N:o 62
  Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 63
  Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 64
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisen hammashoitomateriaalien koetuslaitoksen perussäännöstä tehdyn Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 65
  Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Pohjoismaisen hammashoitomateriaalien koetuslaitoksen perussäännöstä tehdyn Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 23/2009 (Julkaistu: 19.11.2009)
  N:o 60
  Laki Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 61
  Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 22/2009 (Julkaistu: 11.11.2009)
  N:o 56
  Tasavallan presidentin asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity-hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 57
  Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön kanssa meteorologiayhteistyön valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 58
  Tasavallan presidentin asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
  N:o 59
  Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 21/2009 (Julkaistu: 28.10.2009)
  N:o 55
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipankin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmistelurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 20/2009 (Julkaistu: 25.9.2009)
  N:o 53
  Laki Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 54
  Tasavallan presidentin asetus Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 19/2009 (Julkaistu: 23.9.2009)
  N:o 50
  Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkailuoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansallisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
  N:o 51
  Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 52
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 18/2009 (Julkaistu: 2.9.2009)
  N:o 44
  Tasavallan presidentin asetus EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 45
  Laki Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 46
  Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 47
  Valtiovarainministeriön ilmoitus eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
  N:o 48
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamista koskevan sopimuksen voimaantulosta
  N:o 49
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnointia koskevan sopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 17/2009 (Julkaistu: 24.7.2009)
  N:o 41
  Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteistyöstä uusiutuvan energian strategian kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 42
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen jatkamisesta
  N:o 43
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 16/2009 (Julkaistu: 30.6.2009)
  N:o 37
  Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 38
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 39
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 40
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 15/2009 (Julkaistu: 22.6.2009)
  N:o 35
  Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 36
  Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 14/2009 (Julkaistu: 17.6.2009)
  N:o 32
  Laki Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 33
  Tasavallan presidentin asetus Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 34
  Tasavallan presidentin asetus Liberian kanssa tehdyn Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 13/2009 (Julkaistu: 15.6.2009)
  N:o 30
  Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta
  N:o 31
  Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

32 - 13 12 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.