Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2007

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 42/2007 (Julkaistu: 31.12.2007)
  N:o 119
  Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 120
  Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 41/2007 (Julkaistu: 31.12.2007)
  N:o 116
  Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 117
  Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 118
  Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 40/2007 (Julkaistu: 31.12.2007)
  N:o 106
  Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 107
  Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 108
  Tasavallan presidentin asetus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 109
  Laki merilain muuttamisesta
  N:o 110
  Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 111
  Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen suoritettua pelastuksen
  N:o 112
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisesta
  N:o 113
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vuoden 1989 kansainväliseen meripelastusyleissopimukseen tehdystä varaumasta
  N:o 114
  Opetusministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
  N:o 115
  Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 39/2007 (Julkaistu: 17.12.2007)
  N:o 105
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 38/2007 (Julkaistu: 12.12.2007)
  N:o 97
  Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 98
  Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
  N:o 99
  Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
  N:o 100
  Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 101
  Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 102
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen tasavallan ja Israelin välisten kauppasopimusten irtisanomisesta
  N:o 103
  Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 104
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 37/2007 (Julkaistu: 10.12.2007)
  N:o 92
  Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 93
  Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 94
  Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
  N:o 95
  Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 96
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 36/2007 (Julkaistu: 28.11.2007)
  N:o 90
  Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 91
  Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 35/2007 (Julkaistu: 21.11.2007)
  N:o 87
  Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 88
  Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 89
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 34/2007 (Julkaistu: 16.11.2007)
  N:o 84
  Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
  N:o 85
  Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 86
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 33/2007 (Julkaistu: 9.11.2007)
  N:o 80
  Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 81
  Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
  N:o 82
  Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
  N:o 83
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden kahdenvälisten sopimusten irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 32/2007 (Julkaistu: 22.10.2007)
  N:o 76
  Laki eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
  N:o 77
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
  N:o 78
  Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 79
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen tasavallan ja Islannin tasavallan välisten sopimusten irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 31/2007 (Julkaistu: 26.9.2007)
  N:o 72
  Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
  N:o 73
  Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 74
  Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 75
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 30/2007 (Julkaistu: 27.8.2007)
  N:o 68
  Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 69
  Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 70
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 71
  Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 29/2007 (Julkaistu: 1.8.2007)
  N:o 66
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 67
  Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytäkirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 28/2007 (Julkaistu: 24.7.2007)
  N:o 64
  Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 65
  Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 27/2007 (Julkaistu: 13.7.2007)
  N:o 59
  Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 60
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 61
  Oikeusministeriön ilmoitus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä annetusta selityksestä sekä tehdyistä varaumista ja ilmoituksista
  N:o 62
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 63
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjaan IV liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 26/2007 (Julkaistu: 20.6.2007)
  N:o 57
  Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 58
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 25/2007 (Julkaistu: 20.6.2007)
  N:o 56
  Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 24/2007 (Julkaistu: 14.6.2007)
  N:o 53
  Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta
  N:o 54
  Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 55
  Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 23/2007 (Julkaistu: 8.6.2007)
  N:o 52
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.