Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2004

57 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 17/2004 (Julkaistu: 30.4.2004)
  N:o 39
  Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta
  N:o 40
  Valtioneuvoston asetus päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 16/2004 (Julkaistu: 23.4.2004)
  N:o 35
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen muutoksista
  N:o 36
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamista koskevien keskinäisten sopimusten tekemisestä ja voimaantulosta
  N:o 37
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamista koskevien keskinäisten sopimusten tekemisestä ja voimaantulosta
  N:o 38
  Oikeusministeriön ilmoitus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyistä ilmoituksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 15/2004 (Julkaistu: 21.4.2004)
  N:o 34
  Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 14/2004 (Julkaistu: 8.4.2004)
  N:o 29
  Laki merilain 9 luvun muuttamisesta
  N:o 30
  Valtioneuvoston asetus merilain 9 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 31
  Laki merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 32
  Tasavallan presidentin asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 33
  Tasavallan presidentin asetus vuoden 1976 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 13/2004 (Julkaistu: 7.4.2004)
  N:o 27
  Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 28
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 12/2004 (Julkaistu: 7.4.2004)
  N:o 22
  Laki Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 23
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 24
  Laki Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 25
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 26
  Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 11/2004 (Julkaistu: 24.3.2004)
  N:o 21
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 10/2004 (Julkaistu: 12.3.2004)
  N:o 18
  Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 19
  Laki rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta
  N:o 20
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 9/2004 (Julkaistu: 5.3.2004)
  N:o 16
  Tasavallan presidentin asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
  N:o 17
  Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 8/2004 (Julkaistu: 1.3.2004)
  N:o 15
  Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 7/2004 (Julkaistu: 25.2.2004)
  N:o 13
  Laki Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 14
  Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 6/2004 (Julkaistu: 24.2.2004)
  N:o 9
  Laki korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 10
  Tasavallan presidentin asetus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamista Euroopan alueella koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 11
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta
  N:o 12
  Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 5/2004 (Julkaistu: 11.2.2004)
  N:o 7
  Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 8
  Tasavallan presidentin asetus pohjoismaisen terveydenhuollon puitesopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 4/2004 (Julkaistu: 3.2.2004)
  N:o 5
  Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 6
  Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 3/2004 (Julkaistu: 30.1.2004)
  N:o 4
  Tasavallan presidentin asetus koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi Itämeren alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 2/2004 (Julkaistu: 29.1.2004)
  N:o 3
  Tasavallan presidentin asetus Neuvoston yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla antaman asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisen Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valvonta-asiakirjojen poistamisesta tilapäisessä linja-autoliikenteessä Pohjoismaissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 1/2004 (Julkaistu: 21.1.2004)
  N:o 1
  Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Pakrin tuulipuistoa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 2
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan virheen oikaisemisesta ja liitteiden muuttamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.