Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2003

33 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

33 - 14 13 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 33/2003 (Julkaistu: 31.12.2003)
  N:o 80
  Laki hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 81
  Tasavallan presidentin asetus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 82
  Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
  N:o 83
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 84
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen ratifioinnin yhteydessä annetuista ilmoituksista ja sopimuksen tulkintaa koskevista lausumista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 32/2003 (Julkaistu: 31.12.2003)
  N:o 79
  Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 31/2003 (Julkaistu: 29.12.2003)
  N:o 78
  Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 30/2003 (Julkaistu: 29.12.2003)
  N:o 76
  Tasavallan presidentin asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 77
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan ja sektorisopimuksen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 29/2003 (Julkaistu: 26.11.2003)
  N:o 72
  Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Laosin Demokraattisen Kansantasavallan hallituksen välillä kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 73
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 74
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 75
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 28/2003 (Julkaistu: 19.11.2003)
  N:o 70
  Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 71
  Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 27/2003 (Julkaistu: 5.11.2003)
  N:o 69
  Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 26/2003 (Julkaistu: 29.10.2003)
  N:o 68
  Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 25/2003 (Julkaistu: 28.10.2003)
  N:o 65
  Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Paiden bioenergiaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 66
  Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä rikosten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 67
  Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 24/2003 (Julkaistu: 17.10.2003)
  N:o 63
  Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
  N:o 64
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 23/2003 (Julkaistu: 15.10.2003)
  N:o 60
  Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 61
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 62
  Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen avusta keuhkosairausohjelmalle Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 22/2003 (Julkaistu: 10.10.2003)
  N:o 59
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Qatarin välillä taloudellisesta, kaupallisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 21/2003 (Julkaistu: 1.10.2003)
  N:o 57
  Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa yhteistyöstä opetushallinnon kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 58
  Tasavallan presidentin asetus Itä-Niilin teknisen aluetoimiston kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 20/2003 (Julkaistu: 12.9.2003)
  N:o 54
  Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja ympäristöhallinnon kehittämisestä Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 55
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus viranomaisesta, jonka luona Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja ympäristöhallinnon kehittämisestä Kirgistanin Tasavallassa tehty sopimus on nähtävänä ja saatavissa
  N:o 56
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamista koskevien keskinäisten sopimusten tekemisestä ja voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 19/2003 (Julkaistu: 4.9.2003)
  N:o 51
  Laki Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 52
  Tasavallan presidentin asetus Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 53
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 18/2003 (Julkaistu: 22.8.2003)
  N:o 50
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Itävallan kanssa harjoittelijain vaihdosta tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 17/2003 (Julkaistu: 20.8.2003)
  N:o 49
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän federaation välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 16/2003 (Julkaistu: 13.8.2003)
  N:o 48
  Tasavallan presidentin asetus Malawin kanssa yhteistyöstä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistohankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 15/2003 (Julkaistu: 1.7.2003)
  N:o 46
  Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 47
  Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 14/2003 (Julkaistu: 28.5.2003)
  N:o 44
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Perun välillä ympäristöhankkeen II vaiheesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 45
  Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kuningaskunnan kanssa toimenpiteistä televisiolähetysten vastaanottamisen parantamiseksi tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

33 - 14 13 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.