Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2001

37 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

37 - 18 17 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 37/2001 (Julkaistu: 31.12.2001)
  N:o 85
  Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 86
  Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
  N:o 87
  Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
  N:o 88
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta ja eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
  N:o 89
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen irtisanomisesta
  N:o 90
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 91
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 92
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 93
  Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 36/2001 (Julkaistu: 20.12.2001)
  N:o 81
  Laki Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 82
  Tasavallan presidentin asetus Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 83
  Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Mosambikin hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 84
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Itä-Afrikan yhteisön välisen sopimuksen Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisölle voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 35/2001 (Julkaistu: 5.12.2001)
  N:o 80
  Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan Tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 34/2001 (Julkaistu: 28.11.2001)
  N:o 76
  Laki Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 77
  Tasavallan presidentin asetus Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
  N:o 78
  Laki Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 79
  Tasavallan presidentin asetus Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 33/2001 (Julkaistu: 21.11.2001)
  N:o 75
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 32/2001 (Julkaistu: 19.10.2001)
  N:o 72
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
  N:o 73
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
  N:o 74
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 31/2001 (Julkaistu: 10.10.2001)
  N:o 71
  Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja NATO:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 30/2001 (Julkaistu: 2.10.2001)
  N:o 69
  Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 70
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamisesta Suomen ja Jugoslavian liittotasavallan suhteissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 29/2001 (Julkaistu: 7.9.2001)
  N:o 65
  Laki Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 66
  Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
  N:o 67
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (OSPAR) päätösten voimaantulosta
  N:o 68
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa Moskovassa 5 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 28/2001 (Julkaistu: 5.9.2001)
  N:o 64
  Tasavallan presidentin asetus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen alueellista täytäntöönpanoa Keski- ja Itä-Eurooppaa varten tehdyn V liitteen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 27/2001 (Julkaistu: 28.8.2001)
  N:o 62
  Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
  N:o 63
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 26/2001 (Julkaistu: 21.8.2001)
  N:o 60
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 61
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) liitteisiin 2 ja 7 tehtyjen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 25/2001 (Julkaistu: 1.8.2001)
  N:o 55
  Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 56
  Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
  N:o 57
  Tasavallan presidentin asetus Romanian kanssa henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 58
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
  N:o 59
  Tasavallan presidentin asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 24/2001 (Julkaistu: 25.7.2001)
  N:o 53
  Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä lentoturvallisuuden parantamisesta lennettäessä sotilasilma-aluksilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 54
  Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 23/2001 (Julkaistu: 20.7.2001)
  N:o 51
  Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 52
  Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 22/2001 (Julkaistu: 18.7.2001)
  N:o 49
  Laki uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 50
  Tasavallan presidentin asetus uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 21/2001 (Julkaistu: 13.7.2001)
  N:o 48
  Tasavallan presidentin asetus Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antavan keskuksen perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 20/2001 (Julkaistu: 5.7.2001)
  N:o 46
  Tasavallan presidentin asetus Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
  N:o 47
  Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 19/2001 (Julkaistu: 29.6.2001)
  N:o 43
  Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 44
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin välillä
  N:o 45
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 18/2001 (Julkaistu: 28.6.2001)
  N:o 41
  Laki tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 42
  Tasavallan presidentin asetus tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopmuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

37 - 18 17 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.