Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2000

33 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

33 - 14 13 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 33/2000 (Julkaistu: 29.12.2000)
  N:o 71
  Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
  N:o 72
  Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 32/2000 (Julkaistu: 29.12.2000)
  N:o 69
  Laki lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCON-TROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöyt-kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
  N:o 70
  Tasavallan presidentin asetus lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 31/2000 (Julkaistu: 22.12.2000)
  N:o 67
  Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 68
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 30/2000 (Julkaistu: 20.12.2000)
  N:o 66
  Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 29/2000 (Julkaistu: 29.11.2000)
  N:o 64
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta,
  N:o 65
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta,poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen liittyvien EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätösten n:o 1/2000 ja n:o 2/2000 voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 28/2000 (Julkaistu: 29.11.2000)
  N:o 62
  Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 63
  Työministeriön ilmoitus Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen julkaisemisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 27/2000 (Julkaistu: 23.11.2000)
  N:o 59
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
  N:o 60
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
  N:o 61
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 26/2000 (Julkaistu: 31.10.2000)
  N:o 56
  Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 57
  Tasavallan presidentin asetus tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 58
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 25/2000 (Julkaistu: 20.9.2000)
  N:o 55
  Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 24/2000 (Julkaistu: 30.8.2000)
  N:o 53
  Laki Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 54
  Tasavallan presidentin asetus Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 23/2000 (Julkaistu: 24.8.2000)
  N:o 52
  Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 22/2000 (Julkaistu: 10.8.2000)
  N:o 50
  Laki Austaralian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 51
  Tasavallan presidentin asetus Austaralian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 21/2000 (Julkaistu: 19.7.2000)
  N:o 49
  Tasavallan presidentin asetus vaarallisten jätteiden rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen I liitteeseen tehtyjen muutosten ja uusien VIII ja IX liitteiden voimansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 20/2000 (Julkaistu: 21.6.2000)
  N:o 47
  Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta
  N:o 48
  Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 19/2000 (Julkaistu: 14.6.2000)
  N:o 44
  Tasavallan presidentin asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
  N:o 45
  Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
  N:o 46
  Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 17 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 18/2000 (Julkaistu: 8.6.2000)
  N:o 42
  Laki Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 43
  Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 17/2000 (Julkaistu: 7.6.2000)
  N:o 40
  Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 41
  Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 16/2000 (Julkaistu: 5.6.2000)
  N:o 38
  Laki Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 39
  Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 15/2000 (Julkaistu: 31.5.2000)
  N:o 36
  Laki Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 37
  Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantul
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 14/2000 (Julkaistu: 25.5.2000)
  N:o 34
  Laki Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 35
  Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

33 - 14 13 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.