Edilexissä on huoltokatko perjantaina 16.4.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1999

20 hakuosumaa

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 39/1999 (Julkaistu: 28.12.1999)
  N:o 113
  Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla tehdyn sopimuksen voimassaolon pidentämisestä viidellä vuodella tehdyn sopimuksen v&aum
  N:o 114
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Kansainvälisen patenttiyhteistyöunionin hyväksymistä patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 38/1999 (Julkaistu: 10.11.1999)
  N:o 111
  Asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 112
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 37/1999 (Julkaistu: 3.11.1999)
  N:o 108
  Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 109
  Asetus yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
  N:o 110
  Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 36/1999 (Julkaistu: 27.10.1999)
  N:o 105
  Laki Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 106
  Asetus Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määrä
  N:o 107
  Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 35/1999 (Julkaistu: 13.10.1999)
  N:o 103
  Asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
  N:o 104
  Asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 34/1999 (Julkaistu: 29.9.1999)
  N:o 102
  Asetus Kanadan kanssa kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 33/1999 (Julkaistu: 22.9.1999)
  N:o 99
  Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 100
  Asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
  N:o 101
  Asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 32/1999 (Julkaistu: 17.9.1999)
  N:o 97
  Laki Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 98
  Asetus Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 31/1999 (Julkaistu: 15.9.1999)
  N:o 96
  Asetus väliaikaisesta maahantuonnista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 30/1999 (Julkaistu: 8.9.1999)
  N:o 91
  Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 92
  Asetus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
  N:o 93
  Laki varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta
  N:o 94
  Asetus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen
  N:o 95
  Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 29/1999 (Julkaistu: 1.9.1999)
  N:o 89
  Laki Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 90
  Asetus Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 28/1999 (Julkaistu: 25.8.1999)
  N:o 88
  Asetus entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa todistajien sijoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 27/1999 (Julkaistu: 4.8.1999)
  N:o 86
  Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
  N:o 87
  Asetus Qatarin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 26/1999 (Julkaistu: 21.7.1999)
  N:o 81
  Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 82
  Asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
  N:o 83
  Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden investointipankin välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 84
  Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
  N:o 85
  Asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan ja Europol-yleissopimuksen 41 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyn Europolin,sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 25/1999 (Julkaistu: 7.7.1999)
  N:o 80
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tsekkoslovakian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen soveltamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä Slovakian osalta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 24/1999 (Julkaistu: 1.7.1999)
  N:o 74
  Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
  N:o 75
  Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzhanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
  N:o 76
  Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
  N:o 77
  Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
  N:o 78
  Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
  N:o 79
  Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 23/1999 (Julkaistu: 23.6.1999)
  N:o 70
  Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 71
  Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
  N:o 72
  Laki yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 73
  Asetus yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 22/1999 (Julkaistu: 22.6.1999)
  N:o 67
  Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 68
  Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
  N:o 69
  Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 21/1999 (Julkaistu: 18.6.1999)
  N:o 65
  Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
  N:o 66
  Asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen sopimuksen voimaansaattaimisesta ja eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  Vihko 20/1999 (Julkaistu: 15.6.1999)
  N:o 64
  Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.