Selaa arkistoa

Arkisto, 2017

94 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2017
  Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 14.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2017
  Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 14.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2017
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 9.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, III, IV, V ja VI liitteiden muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 7.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2017
  Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 3.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2017
  Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta (Julkaistu: 3.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2017
  Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 3.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2017
  Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 2.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2017
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2017
  Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta (Julkaistu: 30.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2017
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 24.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2017
  Laki lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 24.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2017
  Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 19.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 17.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2017
  Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 10.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2017
  Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2017
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetusta selityksestä (Julkaistu: 11.9.2017)