Selaa arkistoa

Arkisto, 2017

62 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelman tukemisesta Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen kanssa solmitun sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.7.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektorin tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.7.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2017
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2017
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2017
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2017
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2017
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2017
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2017
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta eräiden alueiden osalta (Julkaistu: 27.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen toisen vaiheen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn toisen vaiheen sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2017
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2017
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Eteläisen Afrikan innovaatiotukiohjelman tukemisesta Namibian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2017
  Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 31.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2017
  Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2017
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian hallituksen vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahaston tukemista koskevan Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.4.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2017
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Turkmenistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 18.4.2017)