Selaa arkistoa

Arkisto, 2017

29 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

29 - 10 9 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2017
  Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2017
  Laki pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2017
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2017
  Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2017
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkoasiainministeriön ilmoitus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan liitteiden A, B ja C muuttamisesta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2017
  Valtioneuvoston asetus Alankomaiden liittymisestä eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä tehtyyn yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 21.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Länsi-Kenian maaseutukehitysohjelman (PALWECO) Kenian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2017
  Valtioneuvoston asetus kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon voimaansaattamisesta ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2017
  Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 16.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2017
  Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus hylkyjen poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta (Julkaistu: 14.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2017
  Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 14.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2017
  Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 14.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2017
  Laki hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 14.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2017
  Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 8.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2017
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 8.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2017
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.2.2017)

29 - 10 9 - 1