Selaa arkistoa

Arkisto, 2017

46 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

46 - 27 26 - 7 6 - 1
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2017
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.5.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian hallituksen vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahaston tukemista koskevan Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.4.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2017
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Turkmenistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 18.4.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2017
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 11.4.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2017
  Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta (Julkaistu: 11.4.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2017
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 304 voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.4.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2017
  Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2017
  Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 29.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2017
  Laki alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 23.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2017
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 22.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2017
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 22.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2017
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 22.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2017
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 22.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2017
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2017
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen sitoutumisesta Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön (OECD) vuonna 1988 laatiman yleissopimuksen 6 artiklan mukaiseen monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen maakohtaisten raporttien vaihtamisesta (Julkaistu: 8.3.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2017
  Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2017
  Laki pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.2.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2017
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.2.2017)

46 - 27 26 - 7 6 - 1