Laki sähköisen viestinnän palveluista (pääosin voimassa 1.1.2015 alkaen) 917/2014TYK, Tietoyhteiskuntakaari

Hallinnonala: Liikenne- ja viestintäministeriö
Hallituksen esitys: HE 221/2013
Antopäivä: 7.11.2014
Julkaisupäivä: 12.11.2014
Voimassa: 1.1.2015 - (osittain myöhemmin, ks. 351 §)
Huomautus: nimike muutettu L:lla 68/2018

Vireillä olevat hallituksen esitykset

 • HE 192/2017
  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Kumonnut säädökset

 • 462/2009
 • Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista
 • 516/2004
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
 • 393/2003
 • Viestintämarkkinalaki
 • 228/2003
 • Verkkotunnuslaki
 • 458/2002
 • Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta
 • 1117/2001
 • Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä
 • 1015/2001
 • Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista
 • 744/1998
 • Laki televisio- ja radiotoiminnasta

Käännökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät